สรรค์สร้างรูปร่างของคุณ

กระบวนการสลายไขมันด้วยความเย็น CoolSculpting® จะสลายเซลล์ไขมันในบริเวณต่างๆ ทั่วร่างกาย2,3,8-19

CoolSculpting® คืออะไร?

CoolSculpting® เป็นการทำทรีตเมนต์ลดไขมันแบบไม่เจ็บตัว20 เป็นนวัตกรรมในปรับแต่งเรือนร่างของคุณโดยการแช่แข็งไขมันส่วนเกิน1,2,4 และใช้เวลาพักฟื้น 2 ชั่วโมง21-22

มันทำงานอย่างไร

อะไรคือสิ่งที่คาดหวัง

วิธีการนี้เป็นกระบวนการที่ไม่ต้องเจ็บตัว1 ในระหว่างการทำทรีตเมนต์ จะมีการวางแผ่นเจลและเครื่องมือบนจุดที่กำหนดไว้3 ซึ่งจะเป็นการส่งผ่านความเย็นที่มีการควบคุมลงในจุดที่ต้องการลดไขมัน3

เกี่ยวกับการทำทรีตเมนต์