อื่นๆ

ราคาของการทำ CoolSculpting® จะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่ต้องการทำทรีตเมนต์ จำนวนครั้งที่ต้องทำทรีตเมนต์ และเป้าหมายสูงสุดของคุณ

กำหนดแผนการทำทรีตเมนต์ร่วมกับแพทย์ CoolSculpting® ของคุณ ซึ่งเป็นแผนที่ปรับให้เหมาะกับรูปร่างของคุณ เป้าหมายของคุณ และงบประมาณของคุณ