ระหว่างการนัดพบครั้งแรก

แพทย์ CoolSculpting® ของคุณจะใช้เวลาเพื่อหารือถึงวิธีการแบบองค์รวมสู่เป้าหมายในการปรับสัดส่วนเรือนร่างของคุณ จากการหารือร่วมกัน คุณจะเห็นร่างกายทั้งหมดของคุณในมุมมองที่แตกต่างออกไป จากนั้น จะเน้นไปที่บริเวณที่คุณต้องการกำจัดไขมัน

ค้นหาคลินิก

แผนการทำทรีตเมนต์ของคุณ: ปรับให้เหมาะกับรูปร่างของคุณ

ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

แพทย์ CoolSculpting® ของคุณจะวางแผนการทำทรีตเมนต์ร่วมกันกับคุณ เพื่อปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ แพทย์ของคุณจะออกแบบแผนการทำทรีตเมนต์ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันไป

สลายไขมันที่รบกวนจิตใจคุณ4-7

ในแผนการทำทรีตเมนต์ของบางคน อาจต้องได้รับการทำทรีตเมนต์ CoolSculpting® มากกว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสลายไขมันให้ออกไปจากต้นขาด้านในและ/หรือด้านนอก จากนั้นจึงกำจัด "ห่วงยางรอบเอว" หรือ "ไขมันที่ต้นขาส่วนบน"4,5,8 หากคุณมีเวลาจำกัด แต่มีไขมันส่วนเกินหลายบริเวณ ในคลินิกบางรายอาจจะมีเครื่อง CoolSculpting® หลายเครื่องไว้รองรับ แพทย์ของคุณจะเป็นผู้อธิบายกระบวนการ และพิจารณาว่าวิธีการนั้นๆ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณหรือไม่

มันเป็นวิธีการแบบองค์รวมในการปรับสัดส่วนเรือนร่างของคุณ

แพทย์ของคุณจะให้คำแนะนำเชิงคลินิกว่าบริเวณใดควรทำทรีตเมนต์บ้าง และจำเป็นต้องได้รับการทำทรีตเมนต์กี่ครั้ง ผลลัพธ์ล่ะ? ทำทรีตเมนต์ตรงบริเวณที่คุณต้องการ ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านเรือนร่างของคุณได้4-7

วันที่ทำทรีตเมนต์:

วิธีการนี้เป็นกระบวนการที่ไม่ต้องเจ็บตัว10 ในระหว่างการทำทรีตเมนต์ จะมีการวางแผ่นเจลและเครื่องมือบนจุดที่กำหนดไว้10 ซึ่งจะเป็นการส่งผ่านความเย็นที่มีการควบคุมลงในจุดที่ต้องการลดไขมัน10

วันที่ทำการรักษา - คำถามของคุณจะได้รับคำตอบ

หลังจากทำทรีตเมนต์

คนไข้ส่วนใหญ่สามารถกลับไปทำกิจกรรมตามปกติได้หลังจากกระบวนการ CoolSculpting®13 คนไข้ส่วนใหญ่จะเห็นผลลัพธ์หลังจากทำไปแล้วประมาณ 2 ถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ได้รับการทำทรีตเมนต์1-3,9,14-20